MAX

CHAIR TO CITY

CURRICULUM VITAE

COMPLEX DEVELOPMENTS

COMPLEX DEVELOPMENTS


Complexiteit is het leven ten voeten uit. Natuur, mens,

vormen een complex onlosmakelijk geheel. Complexe opdrachten en opgaven oppakken op het gebied van de ruimtelijke ordening, maar ook op het terrein van onderwijs, cultuur, zorg, welzijn, kunsten enzovoort behoort tot de

core-business van Max Visser.


In het woord complex zitten de termen ‘co’ en ‘com’. Je kunt oplossingen en nieuwe concepten voor complexe problemen niet alleen bedenken: je hebt de hulp nodig van ‘A-Teams’ die gericht zijn op actie, ambitie, anders, adel van de geest, afmaken en allianties. De kunst is dan orde in de wanorde te brengen, met toekomstbestendige oplossingen en concepten te komen die het leven rijker en voller maken. ‘Problemen gezocht’ is één van de slogans van de zogenaamde

A-Teams Gilde.

X