MAX

2

3

4

5

Communication met dit project krijgt Lelystad een impuls bij de verdere ontwikkeling als waterstad. De Zeilacademie trekt niet alleen studenten uit het buitenland aan, maar eveneens watergerelateerde bedrijven. De vestiging van een studentencampus met circa 200 woningen draagt daartoe bij.

1

tekstPROJECTS_ZEILACADEMIE_3_files/ZeilAc.pdf
brochurePROJECTS_ZEILACADEMIE_3_files/Zeilacademie-PDF-booklet_low%20res.pdf