MAX

TEAMS

ALLIANTIE

ANTI-CRISIS

ACTIE

ADEL VAN DE GEEST

ANDERS

AVANT-GARDE

ACTIE


We zitten nu in een vergadercultuur in plaats van een doe-cultuur. Polderen, compromissen afsluiten, kenmerkt onze democratische cultuur. Problemen blijven daardoor vaak onopgelost. Out of the box denken en handelen is not done. Het wordt tijd voor een tegencultuur, waarin vergaderingen plaats maken voor actie-besprekingen.

X