MAX

TEAMS

ALLIANTIE

ANTI-CRISIS

ACTIE

ADEL VAN DE GEEST

ANDERS

AVANT-GARDE

ADEL VAN DE GEEST


Het werken volgens nieuwe maatstaven en gericht op nieuwe maatschappelijke oplossingen en concepten kan alleen plaats vinden vanuit een andere denkrichting en levenshouding. Leden van de A-TEAMS Gilde stralen een Adel van de geest uit; dus geen adel gebaseerd op tradities/ verworven materiële rijkdom, maar een adel gericht op geestelijke waarden. Het boekje Adel van de geest van Rob Riemen, directeur NEXUS instituut te Nijmegen, is een dappere poging om dit simpel te verwoorden.

X