MAX

TEAMS

ALLIANTIE

ANTI-CRISIS

ACTIE

ADEL VAN DE GEEST

ANDERS

AVANT-GARDE

ANDERS


Het woord ‘anders’ slaat niet alleen op de inhoud van projecten in de RO, zorg, onderwijs, cultuur, kunsten etcetera, maar tevens op de processen. 


INHOUD: meer dan voorheen aandacht besteden aan menselijke behoeften, duurzaamheid, inbedding in de omgeving, interacties met andere functies (combis).

PROCES: gelijktijdige kruisbestuiving tussen diverse specialisten i.p.v. het project over de schutting heen gooien van het ene loket naar het andere. Daardoor een beter en integraler product en meer tempo in de planontwikkelingen.

X