MAX

TEAMS

ALLIANTIE

ANTI-CRISIS

ACTIE

ADEL VAN DE GEEST

ANDERS

AVANT-GARDE

ANTI CRISIS


We zitten nu midden in een economische crisis, die volgens het boekje Adel van de geest, ook een geestelijke crisis is. Bezuinigen is nu het credo, alsof het alleen gaat om kosten. Denken vanuit opbrengsten en kwaliteit van het leven dient veel meer de aandacht te krijgen. De tijd van ongebreidelde groei is voorbij. Bezuinigen leidt veelal tot win-loose situaties. De opgave is met nieuwe oplossingen en concepten te komen tot win-win situaties.

X