MAX

CHAIR TO CITY

CURRICULUM VITAE

COMPLEX DEVELOPMENTS

De omgeving van de mens strekt zich uit van stoel tot stad. Goede architecten zoals Le Corbusier, Rietveld, konden een mooie stoel ontwerpen, en een mooie stad. Op het niveau van de ruimtelijke ordening: de tuin, het balkon, zijn als het gaat om goede woningen ontwikkelen en realiseren net zo belangrijk als goede verbindingswegen maken, een mooi centrum. We richten ons te vaak op de grote schaal i.p.v. op de kleine schaal. Jarenlang stonden schaalvergroting in onderwijs en de zorg, grootschalige wijkaanpak, city- en wijkmanagement, op de voorgrond. Kwaliteitsoplossingen strekken zich uit van klein naar groot, van individu naar massa. De menselijke maat dient in toekomstige creatieve ontwikkelingen weer de maat te worden.

CHAIR TO CITY

X