MAX

CHAIR TO CITY

CURRICULUM VITAE

COMPLEX DEVELOPMENTS

Door het combineren van ideeën, mensen, maar ook van tegenstellingen en tweelingfenomenen als verleden-toekomst, jong-oud, vrouw-man, zin-onzin, gevoel-verstand, arm-rijk,

these-antithese, cultuur-tegencultuur, natuurlijk-onnatuurlijk, mooi-lelijk, modern-traditioneel, crisis-anticrisis, introvert-extravert, krijg je oplossingen en concepten, die kwaliteit bevatten. Meerwaardigheid, pluriformiteit, meervormigheid, maken plaats voor dogma’s, eenzijdigheid, eenheidsworst en ééndimensionaal denken. Het begrip combinism (nederlands: combinisme) is nog geen gangbaar begrip en staat nog niet in de Van Dale. Via zijn promotieonderzoek probeert Max Visser ‘Combinism’ als begrip te introduceren in niet alleen de stedenbouw en architectuur, maar eveneens in de filosofie.

COMBINISM

X