MAX

CHAIR TO CITY

CURRICULUM VITAE

COMPLEX DEVELOPMENTS

Max Visser is sinds 1987 werkzaam in vastgoed- en gebieds-

ontwikkelingen. Door zijn diverse werkervaringen bij overheden, ontwikkelaars en consultancybureaus, is hij goed in staat bruggen te bouwen tussen mensen en partijen. Hij gebruikt zelf de woorden ‘alliantiemanagement’ en ‘creatief management’ hiervoor. Door samenwerking te creëren, (creatieve) interacties, kruisbestuiving tussen specialisten, probeert hij voor de klant te komen tot vernieuwende, toekomstbestendige oplossingen en concepten.


Zo was hij o.a. betrokken bij de ontwikkeling van het eerste leerpark in Nederland (Dordrecht), de eerste zeilacademie in Europa (Lelystad), en de totstandkoming van De Brug (hoofdkantoor Unilever te Rotterdam) en schreef hij artikelen over de noodzaak van een betere dialoog in de ruimtelijke ordening (o.a. Berenschot publicatie ‘Universiteit en de Stad’ en BMC-publicatie ‘Esperanto voor de wijken. Duurzame wijkverbetering door samenwerking’). Hij promoveert nu aan de TU Delft, afdeling Bouwkunde, op een studie (‘Combinisme’ genoemd) naar de samenwerking in de RO en het creëren van ‘combi’s’.


Hij is vooral in zijn element in de visiefase, maar schuwt ook de realisatiefase niet. Woorden die Max het beste omschrijven zijn: creatief, (inter)actief, mens- en omgevingsgericht, enthousiasmerend, dynamisch en resultaat gericht. Hij is op zoek naar win(st)-win(st) situaties voor de klant, niet alleen m.b.t. geld, maar ook als het gaat om kwaliteit, toekomstbestendigheid.


Zijn credo voor de toekomst is: creatieve, creërende samenwerking.


OPLEIDING

TU Delft, afdeling Bouwkunde (diploma 1987)


PROJECTEN

- Ontwikkeling plofsluis Nieuwegein: white-box & black-box

- Strategisch huisvestingsadvies CSW Walcheren; ontwikkeling Leerdorp Middelburg – Vlissingen

- Amsterdam aan zee; van a tot z in 30 minuten

- Ontwikkeling Zeilacademie Lelystad

- Realisatie Zorghotel De Zusters Utrecht

- Ontwikkeling Leerpark Dordrecht

- Studie Universiteit en de Stad, de dialoog (i.s.m. Universiteiten België, Nederland)

- Schuifoperatie VO (verbouw en nieuwbouw van 14 scholen) Dordrecht

- Verbouwing Groenedijk tot hoofdkantoor Da Vinci College Dordrecht

- Verbouwing en nieuwbouw Muziekschool Dordrecht

- Uitbreiding en renovatie stadskantoor Dordrecht

- Verbouwing en uitbreiding school Dalton College Dordrecht

- Ontwikkeling centrumplan Schuytgraaf Arnhem

  1. -Ontwikkeling koopmansstad Oranjeboomterrein Rotterdam

(incl. De Brug – hoofdkantoor Unilever)

- Conceptontwikkeling activiteitenlandgoed IJsselstein

- Centrumplan Heerlen

- Centrumplan Sittard-Geleen

- Ontwikkeling nieuw dorpshart Eemnes

- Stadsvernieuwing krachtwijk Overvecht Utrecht

- Stadsvernieuwing krachtwijk Overtoomse Veld Amsterdam

- Gymzaal Stadspolders Dordrecht

- Museumhotel Dordrecht

- Renovatie watergevels Dordrecht

  1. -Leestafel ‘de brug’ stadskantoor Dordrecht


WERKERVARING

- Van Aarle De Laat - senior adviseur

- BMC Groep - senior adviseur en interim manager

- TASK - senior consultant

- Berenschot Osborne - senior consultant

- Dura Vermeer - conceptmanager

- Shurgard - bouwmanager Nederland

- Gemeente Dordrecht - gemeente-architect

- Kats & Waalwijk - manager onderhoud en beheer

- Ontwerpburo/meubelkunstgalerie NOVIS - eigenaar/galeriehouder/ontwerper

- Architectenburo Van Velzen & La Feber - architect/bouwkundige

- Arch.buro Fernandez & Costa (Siza) - architect

- TU Delft, afdeling Bouwkundestudent-assistent constructief ontwerpen

CURRICILUM VITAE

X