MAX

2

3

4

5

combinism circa 70 medewerkers hebben bijgedragen vanuit de gemeente Rotterdam aan dit project. Ik heb geprobeerd als projectleider een interne-externe samenwerking ervan te maken, gebruikmakend van de kennis en ervaring ook van externe ingenieursbureaus. Door “beren- en klankbord-overleggen” te organiseren is getracht met elkaar de risico’s in beeld te brengen. Elke planfase werd afgesloten met een uitvoerig faseboekje met een hoofdstuk “wat ging goed en wat ging fout”? en een slothoofdstuk “hoe nu verder”? Er waren vele adviesbureaus betrokken bij het ontwerp, waaronder Peutz, Arcadis, DHV, BOAG. Architectenburo Paul de Ruiter te Amsterdam tekende voor het ontwerp. OMA (Rem Koolhaas) hielp mee met het ontwerp van het dak, als onderdeel van het vernieuwde Museumpark.

1

tekstPROJECTS_MP-GARAGE_4_files/MuseumparkGarage-V2.pdf