MAX

3

2

4

5

Concept in een haalbaarheidsstudie, uitgevoerd voor mijn tijd door Paul de Ruiter Architecten in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (Peter de Vet) is het idee ontwikkeld van een ondergrondse garage direct naast de keermuur van Sophia Ziekenhuis en deels onder de watergang langs Erasmus MC. Er was geen ruimte verderop in het park, hoewel dit de uitvoering makkelijker had gemaakt. Concept met drie bouwlagen onder de grond, vides, in combinatie met de grootste waterberging van Rotterdam, en een dak voor evenementen is een complex concept gebleken, vooral wat betreft de uitvoering en de financiën.

1

tekstPROJECTS_MP-GARAGE_5_files/MuseumparkGarage-V2.pdf